A Magyar Szőrmeellenes Liga nyílt levele
2020. március 27. írta: PCAS

A Magyar Szőrmeellenes Liga nyílt levele

q1.png

A mai napon (2020. március 24.), a Magyar Szőrmeellenes Liga és további hat magyar állatvédő szervezet egy közös levelet juttatott el dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Nagy István agrárminiszterhez.

Ezt a levelet előző héten több tucat Európai állatvédő szervezettel közösen, már elküldtük az Európai Bizottság alelnökének és az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának elnökének is.

Ebben a levélben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a COVID-19 vírus által okozott vészhelyzetben, az országhatárokon kialakult torlódások miatt, az élőállatok szállítása EU-n kívül és belül is tovább növelheti a vírus fertőzés veszélyét, illetve más betegségek terjedését is előidézheti. Nem utolsó sorban felesleges szenvedést okoz az állatoknak is, mellyel megsértik az erre vonatkozó EU-s szabályozásokat is.

Ezért a következőket kértük,

- Függesszenek fel minden szárazföldi és tengeri exportot az élőállatokra az EU-n kívülre. Nagy az esélye annak, hogy az EU-ból érkező hajókat nem engedik majd kirakodni a kikötőtökbe, mert az országok lezárják határaikat; mindez óriási állatjóléti problémákhoz vezet majd. A jelen volatilis helyzetben a szervezőknek aligha van lehetőségük, hogy megfeleljenek a 1/2005/EK rendeletnek, mely szerint az egész út terjedelmében, a célként megjelölt nem EU-s országba való megérkezéséig kell a szabályozást figyelembe venni. Ezen túl, valószínűleg az importáló országok még kevésbé tudják majd biztosítani azt, hogy az állatokat az Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) jóléti standardok betartásával vágják le. Észak- Rajna-Vesztfália állatorvosi szolgálata a mai napon (2020.03.24) küldte, hogy a marokkói Tanger kikötőben háromszorosára nőtt a kikötői várakozási idő a fertőzés miatt, miközben a spanyol RoRo komphajók járat sűrűsége 30-40%-ra lettek lecsökkentve.

- Függesszenek fel minden 8 órán túl tartó szállítást az EU-n belül, mivel sem az állatorvosok, sem a rendőrségnek nem lesz ideje a COVID-19 krízis alatt, hogy betartassa az 1/2005/EK rendelet és, hogy megoldja a hozzá kötődő problémákat.

- Amíg a kereskedés fel van függesztve, a Bizottság és az EU tagállamainak biztosítania kell a gyors kommunikációt a CVO-k és az EU tagállamok Kapcsolati Pontjain, hogy az élőállat szállítmányozók elkerülhessenek olyan problémákat, mint a hosszú sorok a határátkelőknél, vagy olyan országokat, amelyek már nem fogadnak élőállat szállítmányokat bizonyos országokból.

A levél teljes tartalmát, alább olvashatjátok. Reméljük, hogy megfontolják a mielőbbi intézkedést, mielőtt még tovább nő az állatok szenvedése és fertőzés növekedésének a veszélye.

Köszönjük:
q2.jpg

Állatmentő Sereg

q3.png

Macskaárvaház Alapítvány

q4.jpg

Magyar Állatvédők Országos Szervezete

q6.jpg

Noé Állatotthon Alapítvány

q7.jpg

PCAS Állatmentés

q8.jpg

Szurkolók az állatkínzás ellen

 

" dr. Nagy István agrárminiszter Úr részére
dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr részére


Tárgy: COVID-19 Élőállatok szállítása az Európai Unióban és EU-n kívüli országokba

Tisztelt Agrárminiszter Úr és Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Magyarországon társadalmilag ismert és elismert állatvédő civil szervezetekként az alábbi ügyben fordulunk a tisztelt Miniszter Urakhoz, miközben ezt a levelet kézhez kapta már az Európai Bizottság alelnöke és az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának elnöke is.
I.
A 2020. március 16-i „Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services” című bizottsági dokumentum, illetve a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 2020. március 17-i határozata értelmében az élőállatok szállítása továbbra is folytatódhat annak ellenére, hogy a COVID-19 járvány súlyos problémákat okoz a haszonállatok állategészségügyi és állatjóléti státuszában abban az esetben, amikor az EU-n kívülre kerülnek szállításra.
Mára világossá vált, hogy az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 2005/1/EK Tanácsi rendelet előírásait lehetetlen betartani, különösen az utazás időtartamának minimalizálása és az állatok szükségleteinek utazás alatti kielégítése vonatkozásában.

A következő problémákra hívjuk fel a tisztelt Miniszter Urak figyelmét:
- Horvátország nem engedélyezi az olyan élőállat-szállítmányok belépését, melyek magas rizikójú zónákból érkeznek, de ezek a magas rizikójú zónák nincsenek pontosan meghatározva ráadásul óráról órára változnak.
- A lengyel határon nagy várakozási idők voltak az elmúlt héten. Napokig 40 km hosszúságú sorok alakultak ki Lettország és Lengyelország határán és határ németországi részén. Lengyelországban 65 km hosszú forgalmi dugók alakultak ki, melyek 18 óra várakozási időhöz vezetnek. A problémát Lengyelországban tovább növeli az, hogy néhány határátkelő infrastruktúrája nem teszi lehetővé, hogy az élőállat-szállítmányok elsőbbséget élvezhessenek.
- A határátkelőkön létrejött torlódások megakadályozzák az egészségügyi készítmények és dolgozók átjutását és így kevesebb az esélye annak is, hogy az élőállatok gondozását elláthassák ilyen torlódások során.
- Az Animals’ Angels (AA) a török-bolgár határon az elmúlt héten hatalmas kamionsorokat tapasztalt, az élőállatokat szállító kamionsofőrök elmondták az AA önkénteseinek, hogy 3 óra alatt tesznek meg 300 méter a határon. Azóta a helyzet még rosszabbá válhatott, mivel Bulgária és Törökország további beutazási tilalmakat vezetett be.
A hivatkozott EK Tanácsi rendelet egyik fontos alapelve, hogy az állatokat nem lehet olyan módon szállítani, amely sérülést vagy túlzott szenvedést okoz.
Az aláíró szervezetek részéről ezen alapelv maximális betartását kérjük, vagyis azt, hogy ilyen helyzet fennállásának komoly gyanúja esetén tiltsák meg a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságok az egyes szállítmányok elindítását.
II.
Az élőállatok kereskedelmének akadálytalan folytatása nem csak az állatok számára jelent veszélyt, hanem közegészségügyi-közbiztonsági kockázatokat is rejt magában.
Minden járvánnyal érintett ország nagyon szigorú intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy meggátolja a fertőzés terjedését. A tudomány mai állása szerint a COVID-19 vírus háziállatokra és haszonállatokra nem veszélyes, azonban a szállítójárművek és maguk az állatok a vírus továbbterjedésében elsődleges szerepet vállalhatnak hordozófelületként. Amikor több országban kijárási tilalom van, illetve több országban ajánlásként elhangzik, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonunkat az emberek, dolgozzanak és tartózkodjanak otthon, amikor iskolák, cégek, boltok zártak be, a repülőtársaságok törölték járataikat, a közösségi közlekedés pedig csökkentett üzemmódban működik, akkor engedélyezzük az állatok szállítását úgy, hogy a szállítmányok továbbításában szükségszerűen rengeteg ember vesz részt, hiszen ők továbbítják közutakon, vasúton vagy hajózási útvonalakon a rengeteg szállítási pontra. Gépkocsivezetők, hajólegénység, állatgondozók, a hatóságok személyzetei és állatorvosai, határátkelők dolgozói és a rakodó/kirakodó személyzet mind érintkezésbe kerülnek egymással. Nagy a veszélye annak, hogy sofőrök és az állatokat kezelő munkások és családjaik ezekből a kikötőkből/határátkelőkről továbbítsák a kórokozót vagy maguk is megfertőződjenek, főként azért mert a többi EU-ba belépő személlyel szemben a hajók legénységének nem kell karanténba kerülniük érkezésük után. Ez a rengeteg ember pedig folyamatosan érintkezhet EU-s továbbá magyar állampolgárokkal, ezáltal minden egyes ilyen szállítmány tovább növeli a fertőzés lehetőségét.
A nem EU-s országokba szállító kamionsofőrök rendkívüli módon veszélyeztetve vannak (vagy a megfertőződés vagy a továbbfertőzés miatt) ez pedig tovább terhelheti a nem megfelelő egészségügyi rendszereket ezekben az országokban, a kockázat pedig természetesen az EU-ba való visszatérés esetén is igen magas. Az importáló országoknak - melyek közül sokuknak már vannak COVID-19 esetei - nem kellene tovább növelniük a fertőzés mértéket azáltal, hogy élőállat-exportokat fogadnak az EU-ból
.

Ezeknek a tényeknek a fényében kértük fel korábban az Európai Bizottságot, az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsát most pedig Önöket, hogy sürgősen:
- Függesszenek fel minden szárazföldi és tengeri exportot az élőállatokra az EU-n kívülre. Nagy az es
élye annak, hogy az EU-ból érkező hajókat nem engedik majd kirakodni a kikötőtökben, mert az országok lezárják határaikat; mindez óriási állatjóléti problémákhoz vezet majd. A jelen volatilis helyzetben a szervezőknek aligha van lehetőségük, hogy megfeleljenek a 1/2005/EK rendeletnek, mely szerint az egész út terjedelmében, a célként megjelölt nem EU-s országba való megérkezéséig kell a szabályozást figyelembe venni. Ezen túl valószínűleg az importáló országok még kevésbé tudják majd biztosítani azt, hogy az állatokat a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) jóléti standardjai betartásával vágják le. Észak- Rajna-Vesztfália állatorvosi szolgálata a mai napon (2020.03.24) adott tájékoztatást arról, hogy a marokkói Tanger kikötőben háromszorosára nőtt a kikötői várakozási idő a fertőzés miatt, miközben a spanyol RoRo komphajók járatsűrűsége 30-40%-kal csökkent.

- Függesszenek fel minden 8 órán túl tartó szállítást az EU-n belül, mivel sem az állategészségügyi hatóságnak sem a rendészeti szerveknek nem lesz ideje a COVID-19 krízis alatt, hogy betartassák az 1/2005/EK rendeletet és hogy megoldják a hozzá kötődő problémákat.

- A kereskedelem felfüggesztésének ideje alatt a Bizottságnak és az EU tagállamainak biztosítania kell a gyors kommunikációt annak érdekében, hogy a szállítmányozók elkerülhessék például a hosszú sorokat a határátkelőknél, vagy ne szállítsanak olyan országokba, amelyek már nem fogadnak élőállat-szállítmányokat bizonyos országokból.

A lehetősége annak, hogy a távolsági állatszállítmányok fertőzéseket okozhatnak, melyek között van zoonózis is, mély aggodalomra ad okot. Az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) szerint, a szállítás és az ezzel kapcsolatos bánásmódból származó stresszhatás lappangó fertőzéseket, majd klinikai betegségeket okozhatnak. Az EFSA tájékoztatása szerint: „ilyen állatok nagyobb eséllyel fertőznek (szalmonellafertőzés) meg más állatokat is az utazás során vagy érkezésük után a végcélnál, és sok esetben ez tovább veszélyezteti a közegészségügyet. Álláspontunk szerint az EU-nak és Magyarországnak nem kellene vállalnia annak a kockázatát, hogy további veszélyforrásokat vonjon be a közegészségügybe azáltal, hogy tovább engedélyezi a távolsági élőállat-szállítmányokat akkor, amikor a határátkelők megnövekedett várakozási ideje miatt elszenvedett nagyobb mértékű stresszen keresztül nő az állatok megbetegedésének a kockázata.
Az EFSA ajánlása szerint: „Egy általános stratégia lehet az is, hogy amikor lehetséges kerüljük az élőállatok szállítását. Az állatok tenyésztési célból történő szállítását helyettesíthetjük a kevésbé kockázatos spermaminták vagy embriók szállításával, a levágás céljából történő távolsági élőállat szállítmányozást felcserélhetjük hentes termékek, vagy feldolgozott húsipari termékek szállítására. Eljött az ideje az állatok szállítmányozásának radikális újragondolására. Az EU-nak fel kellene karolnia a Federation of Veterinarians of Europe álláspontját, mely szerint: „Az állatokat a lehető legközelebb eső helyen kellene nevelni ahhoz a helyhez ahol születtek és olyan helyen kell levágni őket, mely a lehető legközelebb található a termeléshez”
A Bizottság és az Operatív Törzs határozata mellyel ragaszkodnak az élőállat-szállítmányozás folytatásához, nem veszi figyelembe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkelyét, melyben az szerepel, hogy amikor az EU bevezeti a szabályozásait a belső piacán, mezőgazdaságában és szállítmányozásában ügyel arra, hogy „teljes mértékben megfeleljen az állatok jóléti szükségleteinek”. Ragaszkodni az állatok folyamatos szállításához az EU-n belül és azon kívüli országokba annak ellenére, hogy folyamatos késések adódnak és szabályok betartásának ellenőrzése a COVID-19 járvány helyzetből adódóan egyre nehézkesebb, illetve az hogy a nem EU-s országokban egyre nehezebben tartható az OIE jóléti szabályozások betartatása, nemhogy a teljes mértékű megfelelési szintet nem éri el, de ellentétes a hivatkozott szerződés 13. cikkelyével.
Tisztelettel kérjük, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a fenti problémákat kiküszöböljék, és a jelen magyar gyakorlat ne legyen ellentétes a működési szerződés hivatkozott pontjával, valamint a hivatkozott EFSA-ajánlással.


Tisztelettel,

Magyar Szőrmeellenes Liga

További magyar állatvédő szervezetek (ABC sorrendben):
Állatmentő Szolgálat Alapítvány
Macskaárvaház Alapítvány
MÁOSZ – Magyar Állatvédők Országos Szervezete
NOÉ Állatotthon Alapítvány
PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület
Szurkolók az Állatokért Non Profit

További külföldi szervezetek:
Animal Aid, Isobel Hutchinson, Director
Animal Welfare Foundation, Iris Baumgärtner, Vice-Chair
Animals Angels, Julia Havenstein, Vorsitzende
Animals International, Gabriel Paun, EU Director
Animals without Borders, Anita Euschen
Compassion in World Farming, Peter Stevenson, Chief Policy Advisor
Compassion in World Farming Czechia, Romana Sonkova, Head of Office
Compassion in World Farming EU, Olga Kikou, Head of Office
Deutscher Tierschutzbund, Thomas Schröder, President
Dieren Bescherming, G.P. van den Berg, Program manager farm animals
Djurens Rätt, Linda Björklund, Ethologist and farm animal welfare officer
Djurskyddet Sverige/Animal Welfare Sweden, Åsa Hagelstedt, Secretary General
Ethical Farming Ireland, Caroline Rowley, Director
Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers, Director
Eyes on Animals, Lesley Moffat, Director
Fondation Brigitte Bardot
GAIA
ISPCA, Dr Andrew Kelly, Chief Executive Officer
L214, Brigitte Gothière, Director
La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA), Louis Schweitzer, President
Mensch Fair Tier, Simone Forgé
Otwarte Klatki, Bogna Wiltowska, Director of Investigations
PATAV - Plataforma Anti Transporte de Animais Vivos, Constança Carvalho, Spokesperson
PETA Deutschland e.V., Annabella McIntosh, Coordinator Eastern Europe
PROVIEH, Jasmin Zöllmer, Head of Politics
Sloboda Zvierat
Svenska Djurskydds Foreningen, Johan Beck-Friis
The Humane League UK, Pru Elliott, Head of Campaigns, UK
Tustinarvai, Gabrielė Vaitkevičiūtė
Verein gegen Tierfabriken, Martin Balluch
Vier Pfoten, Pierre Sultana, Director European Policy Office
Welfarm, Ghislain Zuccolo, Director

"

A bejegyzés trackback címe:

https://pcas.blog.hu/api/trackback/id/tr9815563750

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása